tải game avatar cho điện thoại java, android và iphone Tải Avatar Tin Tức Hướng Dẫn

Thực hiện nhiệm vụ hằng ngày nhận ngày 30k xu

Thực hiện nhiệm vụ hằng ngày nhận ngày 30k xu

Nhiệm vụ hằng ngày của game avatar có một số thay đổi, hoàn thành 5 nhiệm vụ hàng ngày là bạn được chuyển thêm 30.000 xu nông trại vào tài khoản chính đó, đã chưa nè.  

2b taigameavatar210 Thực hiện nhiệm vụ hằng ngày nhận ngày 30k xu

tai game avatar

 

Cụ thể thông báo mới như sau:

Nếu vào game nông trại mà không vào được nông trại. Lại cây ATM chuyển 10k xu, nó sẽ bắt nhập mã pin, nhập xong mã pin sẽ chuyển thật nhanh liên tục 3 lần. Bạn đã rút được 30k xu rồi đó. Phải chưa chuyển lần nào và là lần đầu tiên vào game trog ngày nha! Muốn làm nick khác phải thoát hẳn game.

d8 gameavatar Thực hiện nhiệm vụ hằng ngày nhận ngày 30k xu

Hơn nữa:

- Người chơi khi hoàn thành toàn bộ 5 nhiệm vụ hàng ngày tại nông trại sẽ có thể chuyển thêm 30000 xu nông trại vào tài khoản chính.
- Thay đổi nhiệm vụ khi chuyển tiền, bỏ đi các nhiệm vụ trồng cây, hôn, đánh người khác, chuyển thành các hoạt động đơn giản có thể làm ngay tại nông trại.

Nhiệm vụ hàng ngày đã thay đổi và sau khi hoàn thành 5 nhiệm vụ hàng ngày là bạn chuyển thêm 30.000 xu vào tài khoản chính Avatar của mình rồi.

Chúc các bạn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc! 

Bạn nên chơi thử: Game Xếp Hình
Tags: ,
Copyright © 2010 - 2018 Tải Game Avatar