Tải Game Avatar 2.5.0

Phiên bản game Avatar - Thành phố diệu kỳ 250 mới nhất cập nhật ngày 27/05/2018

Phiên bản Java(Nokia, Samsung...)
  Tương thích với hầu hết điện thoại
    * Tải về Avatar 2.5.0.jar
Phiên bản Android
    * Tải về Avatar 2.5.0.apk
Phiên bản iPhone/iPad
    * Tải về Avatar 2.5.0.ipa